Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

LifeAssays® samarbetspartner Abreos och FDA i samarbete för att utveckla metod för att mäta koncentrationen av aktivt läkemedel i blod.

Abreeos har tidigare meddelat (se länk https://medtechinnovator.org/abreos-biosciences-announces-research-collaboration-with-fda-cder/) ett forskningssamarbete med FDA för att mäta läkemedelskoncentrationer i blod baserat på Veritope™ teknologin. Det är Veritope™ teknologin som samarbetet i Aegirbio är baserat på och som Bolaget skall kommersialisera.

FDAs ”Center for Drug Evaluation and Research (CDER)” har inlett ett forskningssamarbete med Abreos Biosciences för att utveckla metoder att mäta biologiska läkemedels koncentration i blod med hög känslighet och specificitet. Abreos plattform Veritope™ har fördelen att snabbt kunna ta fram reagens som kan anpassas till olika analysplattformer, inkluderande kliniska prövningar.

Målet med FDA CDER och Abreos gemensamma utvecklingsarbete är att utvärdera nya metoder för att mäta biologiska komponenter där FDA speciellt intresserar sig för metoder som kan utvecklas och valideras snabbt för regulatoriska ändamål. FDA har också identifierat ett behov i studier för att karaktärisera läkemedels kinetik och effekt. Att kunna bestämma koncentrationen av biologiska läkemedel kan resultera i säkrare och mer effektivt användande av läkemedel i humanmedicin.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com