Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Rättelse: Nils Paulsson lämnar rollen som COO

Rättelsen avser att i rubriken angavs det felaktigt att Nils Paulsson avgår som CEO AegirBio AB ("Bolaget") meddelar att Bolagets COO Nils Paulsson har beslutat att lämna Bolaget. Nils Paulsson kvarstår i sin roll som COO fram till den 17 december 2023.

Rekryteringen av ersättare till rollen som COO kommer inledas omedelbart.

AegirBio i korthet

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Related link:
Cision