Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Sammanfattande PM: Aegirbio skapar framtidens multidiagnostiska bolag - förvärvar LifeAssays och Abreos Bioscience

Styrelsen för Aegirbio AB (publ) har idag beslutat att förvärva LifeAssays AB och Abreos Bioscience. Förvärven gör Aegirbio till ett ledande multidiagnostikbolag och öppnar för nya expansionsmöjligheter på världsmarknaden.

Förvärven av LifeAssays och Abreos Bioscience betyder att Aegirbio säkrar den världsledande teknik som är grunden i de produkter som för Bolaget in i framtiden och öppnar för nya expansionsmöjligheter på världsmarknaden. 

Aegirbio tillförs de resurser som skall säkra Bolagets globala lansering av innovativa produkter på företagets teknologiplattformer med multidiagnostiska applikationer. Detta kommer att medföra att många av nuvarande testmetoder ersätts

Aegirbios teknologiplattformer med multidiagnostiska applikationer följer upp och driver på dagens trend att ersätta ett stort antal av dagens ivägskickade labbtester med ett säkert, kostnadseffektivt och snabbare test utfört direkt på vårdkliniken eller i hemmet.

”Med förvärven av Abreos Bioscience och LifeAssays bygger vi ett innovativt och ledande multidiagnostiskt bolag med stora tillväxtmöjligheter inom områden som blivit allt viktigare för vården, patienter och samhället i övrigt. Därmed tar vi nästa steg i den förvärvsvision som presenterades för marknaden i slutet av juli 2020”, säger Martin Linde, VD Aegirbio AB.

Tillsamman med höstens förvärv av ViraSpec och Thyrolytics skapas betydande synergier genom snabbare produktutveckling med ett effektivare forsknings- och utvecklingsarbete. Samtidigt effektiviseras framtida insatser inom försäljning och marknadsföring.

”Konkret betyder detta att utveckling och produktion av patientnära tester och hemtester kan ske avsevärt snabbare jämfört med idag”, säger Martin Linde.

Förvärvet av LifeAssays innebär att Aegirbio får full tillgång till de teknologier som Bolaget i dag har inlicensierat för patientnära tester. Dessutom skapas nya expansionsmöjligheter genom att LifeAssays plattform för enkel och precist hemtestande (QDA), samt den unika provbehandlingsteknologi (SampleX), i en nära framtid kan utvecklas till en nyckelteknologi för Aegirbios satsning på hemtester

Genom förvärvet av Abreos säkrar Aegirbio tillgången till existerande och vidareutvecklad Veritop teknologi. Abreos Veritopes molekyler har under arbetet med covid-19 visat sig vara en nyckelreagens och uppvisat viktiga tillämpningar även utanför affärsområdet Biologiska läkemedel.  

Det lyckade samarbetet med Abreos Bioscience och LifeAssays i framtagandet av ”proof of principle” för patientnära tester bedöms vidare få stor betydelse för Aegirbios steg in i läkemedelsutveckling där diagnostik för urval och uppföljning av patienter är en integrerad del.

Abreos Bioscience har idag produktionskapacitet och de säljkanaler som färdigställs inför lanseringen av covid-19, dessa ska användas för andra tester och på flera olika marknader samtidigt. Därmed dras maximal nytta av bolagens nuvarande och kommande nätverk av distributörer och samarbetspartners även utanför dagens möjliga antikroppstester.

”När vi grundade Aegirbio var jag övertygad om att vi delade en vision för diagnostik baserad på vår kombinerade teknik för att förändra och förbättra personlig dosering av biologiska läkemedel. Efter att ha arbetat nära med Anders och Martin har det blivit klart att vi delar en större vision för att bygga ett integrerat personaliserat läkemedelsföretag och att det bästa sättet att göra det var att integrera våra företag och ledning till fullo. Jag är glad över att vara en del av detta team och företag framöver och vet att vi har kartlagt den bästa vägen för alla våra intressenter” säger Bradley Messmer VD på Abreos Bioscience

”LifeAssays med sitt dotterbolag Magnasense, har licensierat nyckelteknologi till Aegirbio för att Bolaget skall kunna erbjuda läkare och patienter högkvalitativa tester som är både livsvikta och viktiga för patienternas livskvalitet. Med de förvärv som Aegirbio gjort under hösten och den vision som Aegirbio har för framtida utveckling kommer LifeAssays teknologi att bli än mer viktig för Bolaget. Det känns därför både logiskt och rätt att ta det här steget, dra nytta av den växande kompetens och teknologier som Aegirbio besitter för att med de sammanslagna resurserna öka takten i utvecklingen av våra unika teknologiplattformar”, säger Anders Ingvarsson, VD i LifeAssays  

Nyckelpersoner från Abreos Bioscience och LifeAssays kommer att få nya betydande ställningar i Aegirbio där vi kan se ökad effektivitet för hela bolaget.

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision