Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Styrelsen beslutar om apportemissioner av aktier i samband med tillträde i förvärven av Viraspec AB och Thyrolytics AB

Styrelsen i Aegirbio AB (”Aegirbio” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2020, beslutat om apportemissioner om högst 1 102 400 aktier respektive högst 396 000 aktier i Aegirbio. Besluten har fattats i samband med tillträde av förvärven av 100 % av aktierna i Viraspec AB respektive Thyrolytics AB, vilka tidigare har offentliggjorts enligt pressmeddelanden den 8 september 2020 och 22 september 2020.

Rätt att teckna aktierna tillkommer säljarna av Viraspec AB respektive säljarna av Thyrolytics AB pro rata i förhållande till ägandet i respektive bolag. Betalning för de nyemitterade aktierna sker genom att säljarna tillskjuter samtliga aktier i Viraspec AB respektive Thyrolytics AB som apportegendom.

Antalet aktier som emitteras som betalning för samtliga aktier i Viraspec AB har fastställts baserat på ett genomsnittligt pris per aktie i Aegirbio på Nasdaq First North under de 25 handelsdagar som föregått den 8 september 2020, vilket uppgick till 25,28 per aktie. Förvärvet av Viraspec AB värderas därför till 10 010 880 kronor.

Antalet aktier som emitteras som betalning för samtliga aktier i Thyrolytics AB har fastställts baserat på ett genomsnittligt pris per aktie i Aegirbio på Nasdaq First North under de 25 handelsdagar som föregått den 22 september 2020, vilket uppgick till 22,68 per aktie. Förvärvet av Thyrolytics AB värderas därför till 25 002 432 kronor.

I och med fullteckning i båda nyemissionerna ökar antalet aktier i Bolaget med 1 498 400 aktier till 11 813 269 aktier och Bolagets aktiekapital ökar med 119 872 kronor till 945 061,52 kronor. Apportemissionerna innebär vid full teckning således en utspädningseffekt om cirka 12,68 % av aktier och röster, beräknat efter genomförande av emissionerna.

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision