Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Uppdatering om organisation i AegirBio

Som tidigare meddelats har Christian Erliksson anställts som AegirBio:s nya CFO. Han har nu påbörjat sitt arbete för bolaget, och tillträder formellt som CFO den 1 mars 2022.

Christian kommer att arbeta tätt tillsammans med bolagets tf vd Patrik Elfwing och de ska fokusera på det framåtriktade arbetet med att driva utvecklingen av bolagets produkter vid sidan av testprodukter för Covid-19.  

Vidare har bolaget nyligen flyttat till nya lokaler i Lund och samlar nu sin försäljningsorganisation där i samband med att bolagets CCO, Brandon Steele, lämnar bolaget. Ny nordisk försäljningschef är Stefan Åkesson.

”Det är med stor glädje vi välkomnar Christian och Stefan på sina nya poster. Med sina kunskaper och erfarenheter blir de mycket viktiga kuggar i den fortsätta uppbyggnaden av AegirBio tillsammans med mig själv, säger Patrik Elfwing, tf vd.

”Vad gäller Martin Linde är han alltjämt sjukskriven, säger Anders Ingvarsson, styrelseordförande i AegirBio.”

”Vi har nu tydligt delat upp ansvaret så till vida att arbetande styrelseordförande Anders Ingvarsson tillsammans med övriga i styrelsen intensivt arbetar med uppföljning av order-, och godkännandeprocesser som inleddes av vår tidigare distributör i Sverige. Vi i ledningen har ägnat mycket tid och energi till detta, men kommer nu att ha fokus på uppbyggnaden av våra tre övriga globala produkterbjudanden samt nya marknader för Viraspec”, tillägger Patrik Elfwing.

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se
 

Related links:
Uppdatering organisation AegirBio
Cision