Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB anställer Brandon Steele i rollen som kommersiell chef

Aegirbio har glädjen att tillkännage att Brandon Steele förstärker ledningsgruppen och inträder i rollen som kommersiell chef. Positionen innebär att han kommer att ansvara för att leda företagets kommersiella genombrott i USA.

”Det här är en strategiskt viktig rekrytering för Aegirbio”, förklarar Martin Linde, VD för Aegirbio, i ett uttalande. ”Brandons tidigare erfarenhet av att leda ett uppstartsbolag inom diagnostik till lönsamhet inom loppet av bara tre år är extremt värdefull för oss. När nedstängningarna som föranletts av pandemin upphör i USA kommer han att snabbt kunna dra fördel av vår marknadsställning och förstärka den ytterligare. Vi står på randen till ett genombrott både när det gäller testningen för covid-19 och vårt kärnaffärsområde, precis dosering av läkemedel.”

”Terapeutisk läkemedelsövervakning är nästa spetsforskningsfält inom precisionsmedicin”, säger Brandon Steele. ”I och med att läkemedel i allt högre grad riktas endast till de patienter där de gör nytta, kommer diagnostiska tester som kan avslöja hur väl de målinriktade läkemedlen faktiskt metaboliseras att bli en förutsättning för fortsatta framsteg. Aegirbios förmåga att med precision fastställa patienternas läkemedelsnivåer kommer att vara avgörande för att minimera läkemedelstoxicitet, optimera patientvård och sänka kostnaderna för modern läkemedelsbehandling.”

Steele kommer närmast från positionen som VP of Global Commercial Operations på Invivoscribe, där han hade ansvar för lanseringen av ett stort antal nya NGS-tester inom onkologi till läkare, sjukhus och CLIA-certifierade laboratorier. Han har dessförinnan innehaft diverse seniora roller inom ledning, försäljning och marknadsföring på IncellDx, Applied Imaging, Nanogen, Gen-Probe och Bayer Diagnostics. Steele inledde sin karriär inom diagnostik på Baxter International, efter att som militärofficer ha avancerat genom ett flertal positioner i ledande ställning. Han tog sin kandidatexamen vid United States Military Academy i West Point, NY.

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision