Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AEGIRBIO AB SLUTFÖR FRAMGÅNGSRIKT YTTERLIGARE EN MILSTOLPE I RADx® TECH-PROGRAMMET

Ledande innovatör inom diagnostik avancerar tillgänglighetsprojekt för multiplextestning

AegirBio AB, en ledande aktör inom salivbaserade diagnostiklösningar, tillkännager att ytterligare en milstolpe har slutförts i samband med deltagandet i National Institutes of Health (NIH) Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx®) Tech-programmet. AegirBios fas 1-tilldelning, med fokus på ett tillgänglighetsprojekt för multiplextestning, positionerar bolaget i framkant av utvecklingen av digitala självtestplattformar med potentiella milstolpsbaserade betalningar på upp till 1,2 miljoner USD.

RADx® Tech-programmet, som består av fyra milstolpar, är ett strategiskt initiativ från NIH för att påskynda utvecklingen och implementeringen av innovativ diagnostisk teknik. Dagens tillkännagivande markerar ett betydande steg framåt för AegirBio i sitt uppdrag att skapa en banbrytande digital multiplex självtestplattform som tillgodoser de unika behoven hos personer med funktionsnedsättning.

I den specifika uppnådda milstolpen har AegirBios dedikerade team framgångsrikt utvecklat magnetbaserade tester för samtidig detektion av tre infektiösa virus – SARS-CoV-2, influensa A och influensa B – alla från ett enda salivprov. Detta tekniska genombrott understryker AegirBios engagemang för att förbättra tillgängligheten till diagnostik och ge viktig hjälp till olika användargrupper.

Kommentar från Marco Witteveen, VD för AegirBio AB:

"Denna milstolpe stärker AegirBios engagemang för innovation och inkludering. Vi går in i en spännande era där vår vision om att skapa en konkret grund för tillväxt och välstånd för alla intressenter blir verklighet. Vårt teams engagemang och framgången med denna milstolpe understryker vår kultur av att tänja på gränser och skapa lösningar som har en positiv inverkan."

Detta projekt har delvis finansierats med federala medel från National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB), National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, enligt kontrakt nr 75N92023D00001.

AegirBio i korthet

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB;  adviser@eminova.se

Related link:
Cision