Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB tecknar avtal om försäljning av Covid-19 tester i Tyskland, Europas största marknad

Aegirbio har idag tecknat avtal med MIDAS Pharma, ett läkemedelsbolag i Tyskland för försäljning av Bolagets salivtest för Covid-19. MIDAS Pharma skall initialt sälja produkten i Tyskland men kommer på sikt att inkludera andra marknader där de finns etablerade.

Genom avtalet med MIDAS Pharma får Aegirbio direkt tillträde till Europas största diagnostikmarknad med väl etablerad testning för Covid-19. MIDAS Pharma kommer även att genom sitt nätverk att täcka länder utanför Tyskland vilket kommer att öka takten i Aegirbios försäljning av tester.

”Vi har under en tid fört diskussioner med MIDAS Pharma, vars nätverk inom läkemedelsvärlden kommer att passa vår strategi perfekt. Dels genom att täcka den professionella marknaden initialt men att vi tillsammans även siktar på att förse marknaden Tyskland med tester för hemmabruk”, säger Martin Linde, VD Aegirbio.

”Detta är ett utmärkt tillfälle för MIDAS Pharma att använda sitt väletablerade nätverk av partners inom läkemedelsindustrin inom och utanför Tyskland. Snabb testning för Covid-19 är en växande marknad och ett test med en så enkel provtagningsmetod som saliv kommer att ha en enorm fördel på de professionella testplatserna och ännu mer när vi kan ta produkten till hemmamarknaden”, säger Ellen Engel, Director Portfolio Management Innovation & Devices.

 

Om MIDAS Pharma.

Midas Pharma är ett läkemedelsföretag, baserat i Ingelheim, Tyskland, som erbjuder produkter, tjänster och expertis längs hela läkemedelsvärdekedjan - från startmaterial till marknadsklara produkter.

Med nästan 250 anställda på 11 platser över hela världen är Midas-koncernen representerad på alla viktiga läkemedelsmarknader och har utmärkt lokal kompetens, lokala kontakter och väletablerade nätverk.

Som en katalysator för samarbete skapar Midas värde genom att erbjuda en mängd expertis inom projektledning samtidigt som man samordnar och kopplar samman människor, kunskap och resurser för att underlätta globala läkemedelsprojekt.

Förutom inköp, leverans och utveckling av intermediärer, aktiva ingredienser och färdiga produkter tillhandahåller Midas tjänster inom affärsutveckling och licensiering, kontraktsutveckling, kontraktstillverkning, kvalitetsledning, regulatoriska / medicinska frågor, leverantörsrelationshantering, supply chain management, bioteknik, referensprodukter sourcing, lagerhållning, säkerhetsövervakning, IP Management och fusioner och förvärv.

www.midas-pharma.com

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision