Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio bygger organisation för framtiden

Efter alla framgångar är Aegirbio i ett skede där organisationen kraftfullt behöver byggas ut. Som ett första steg har Christian Erliksson och Patrik Elfwing anställts.

Christian anställs som CFO. Christian har en gedigen bakgrund med många år som revisor på PwC där han har jobbat med listade bolag både i Sverige och utomlands. Christian har stor erfarenhet av börsmiljö och är väl bevandrad i både IFRS och amerikansk redovisning. Senast kommer han från Unisport-Saltex där han har haft en koncernövergripande roll.

Patrik anställs som COO. Patrik kommer med över 20 års erfarenhet i ledande befattningar från olika branscher såsom IT, Retail och framför allt en mångårig erfarenhet av läkemedelsindustrin från Astra Zeneca, Pfizer och Bristol Myers Squibb där han har bland annat varit Sverige chef. Fokus har hela tiden varit på försäljning, marknad och övergripande ledarskap. Han tar även med sig en gedigen erfarenhet från såväl Private Equity ägda tillväxtbolag som större internationella koncerner. 

Mohamad Takwa kommer i den nya organisationen, som Director of Business Development, vara ansvarig för att förbättra befintlig teknologi i företaget, hitta nya affärsmöjligheter och skapa strategier för att nå våra långsiktiga mål. Mohamad kommer även att fortsätta driva det tekniska arbetet i Thyrolytics och produktutvecklingen i Quretest.

Gunnar Telhammar som varit bolagets CFO på konsultbasis sedan starten kommer även fortsättningsvis att finns kvar och stödja bolaget, men Gunnar och hans bolag BioFinans arbetar med flera noterade bolag i Lund vilket innebär att den heltidsanställning vi behövde tyvärr inte kunde bli aktuellt.

Tanken med dessa rekryteringar är att få ordentligt tryck på både nuvarande produkter, förvärvsprocesser samt noteringsprocessen som redan är initierad.

”Det är med stolthet som jag kan presenterar två så starka namn som Christian och Patrik. Att kunna rekrytera dessa två ser jag som ett kvitto på att vi är ett intressant och framgångsrikt Bolag. Vi har lyckats att ta bolaget till den här nivån men för att komma vidare blir dessa bägge rekryteringar mycket viktiga. Jag är övertygad om att bägge har samma kompromisslösa inställning till att lyckas som mig själv och att vi kommer kunna leverera på de mål vi har satt. Samtidigt vill jag tacka Gunnar för ett fantastiskt arbete och det glädje mig mycket att vi får behålla honom i organisationen som expert.” säger Martin Linde VD Aegirbio AB.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som AegirBio AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2021 kl. 08:45 CEST.
 

Related links:
Release
Cision