Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio publicerar presentation och arrangerar diskussionssession på ECTRIMS 2022

PRESSMEDDELANDE                                                                                                            2022-09-06 AegirBio AB:s presentation "Kvantifiering av bivalent och monovalent natalizumab: Att tillhandahålla ett verktyg för att studera effekter av IgG4 ARM Exchange." har godkänts för s,k, ”poster presentation ” vid den kommande ECTRIMS 2022-kongressen som kommer att hållas i Amsterdam den 26-28 oktober 2022.

ECTIMS -kongressen är världens största möte för neurologer och forskare med fokus på multipel skleros (MS). Förutom annan marknadsföring, inklusive en monter i utställningshallen, kommer AegirBio att vara värd för en öppen diskussionssession med en panel av experter, inklusive den ledande opinionsbildaren inom MS, Dr. John Foley. Sessionen har tentativt titeln "Det som talar för terapeutisk läkemedelsövervakning (TDM) av biologiska läkemedel vid multipel skleros" och kommer att behandla individuell dosering i klinisk vardag.

Aktiviteterna syftar till att marknadsföra AegirBios nyligen godkända TDM-test för Natalizumab (original lanserat av Biogen under varumärket TYSABRI®), som är ett av de ledande läkemedlen som används för att behandla MS.

”Det var vid ECTRIMS -mötet 2019 i Stockholm som vår styrelseordförande Anders Ingvarsson och jag, då VD för Abreos Biosciences, lade grunden för vad som skulle bli AegirBio. Det är därför spännande att tre år senare kunna presentera vår fullt utvecklade produkt för MS och att få direkt feedback om dess användbarhet från de framtida användarna ", säger Bradley Messmer, VD för AegirBio. Han tillägger, " Vår godkända produkt är den första av sitt slag och svarar upp mot behovet av mätningar av totala natalizumab-nivåer hos behandlade patienter. Vår presentation beskriver nästa generation av tekniken”.

Företagets presentation beskriver en ny användning av Veritopetm-plattform för att skilja mellan de två formerna av läkemedelsmolekylen som finns hos behandlade patienter. Dessa uppgifter kan hjälpa läkare i kliniskt beslutsfattande när man använder natalizumab hos MS-patienter. En artikel på detta ämne har granskats och godkänts för publicering i tidskriften ”Terapeutisk läkemedelsövervakning” och teknologin täcks av en patentansökan

Mer information om ECTRIMS 2022 finns här: https://2022.ectims-congress.eu/

Om AegirBio

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att offra tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via dess unika patenterade teknikplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på NASDAQ First North Growth Market. Företagets ambition är, förutom att föra innovativ diagnostisk teknik till marknaden, för att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och ge exakta och enkla överförbara resultat.

Om Veritope

Veritopeplattformen är en proprietär reagensplattform baserad på peptidmimetoper som detekterar ett givet biologiläkemedel genom att efterlikna det naturliga ligandmålet, inklusive cellmembranbundna proteiner. Veritope upptäcker specifikt biologiska läkemedel eller dess generiska kopior i humana prover som serum, plasma eller saliv. Detta möjliggör snabb analys av läkemedelsnivåer hos patienter och kan underlätta kliniskt beslutsfattande för att optimera doseringen och därmed minska biverkningar och kostnader.

Om multipel skleros

Multipel skleros är en kronisk autoimmun neurologisk sjukdom som karakteriserades neurodegeneration. Det drabbar över 2,5 miljoner människor över hela världen (och över 700 000 i Europa) och representerar en enorm ekonomisk och emotionell börda för patienterna och deras anhöriga. MS varierar mycket mellan olika individer, men hos många patienter kännetecknas sjukdomen av perioder av reversibla neurologiska verkningar följt av progressiv neurologisk försämring över tid.

Related links:
Release
Cision