Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbios salivtest godkänd av Thailands FDA

Aegirbios test för Covid-19 har som enda test för detektion i saliv godkänts av den thailändska motsvarigheten till FDA (Amerikanska läkemedelsverket) för att säljas på den thailändska marknaden. Godkännandet gäller för professionellt bruk men vi räknar med ett snabbt godkännande även för hemtest.

Genom godkännandet öppnas en marknad där Thailand med omgivande länder utgör ett upptagningsområde med över 600 miljoner innevånare. Bolaget har redan idag kontakter och försäljning till ett antal av dessa länder och deras myndigheter. Aegirbio är förberett och som redan meddelats skalat upp produktionen och levererar nu upp till 9 miljoner tester per månad. Bolaget undersöker nu möjligheten att öka produktionstakten ytterligare. Smittspridningen i området är hög och den thailändska staten har bestämt att Viraspec skall vara en aktiv del i att smittspåra. Prognosen är att behovet kommer att vara på samma höga nivå minst under hela 2022.

”Att vi på så kort tid lyckas få ett godkännande i Asien är stort. Kraven från FDA i Thailand är på samma höga nivå som i resten av världen och detta är ett bevis på att våra tester håller högsta klass. Att få vara en del i att bekämpa en pandemi känns riktigt bra. Prognosen för länderna i Asien sträcker sig över en längre tid och våra produkter kommer att behövas för att kunna stävja smittspridningen. 
Vår Partner NowMed Sweden har tillsammans med JP World Medical som ansvarar för Fjärran Östern har gjort ett fantastiskt jobb så här långt och vi har gett dem ansvar för ytterligare 15 länder förutom Thailand.  Nu ser vi fram emot en liknande utveckling i dessa länder”, säger Martin Linde, VD i Aegirbio.

”Vi är stolta över att vara det första salivbaserade Covidtestet från Europa på den Thailändska marknaden. Att FDA har godkänt testet så fort är ett bevis i sig. Jag är mycket glad och stolt över de möjligheter som godkännandet ger och ser fram emot att kunna lansera Viraspec i alla länder som vi jobbar med” säger Jacky Ong VD för JP World Medical

 

Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-06 12:51 CET.

 

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se


 

Related links:
Release
Cision