Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Kort uppdatering om försäljningsläget i Aegirbio AB

Vi får många frågor kring försäljningen för Aegirbios Covid-19 test och sammanfattningen är att försäljningen har startat, aktiviteten är hög och Aegirbio ser redan stora framgångar. Efter att Covid-testet blev CE-märkt och första ordern på 40 MSEK kom från NowMed Sweden, arbetar vi nu frenetiskt med att tillgodose alla kundförfrågningar på samma gång som vi skalar upp tillverkningen. Avtal sluts kontinuerligt med både större och mindre partners för försäljning av produkten och stora och betydande avtal kommer löpande att kommuniceras.

Att gå från forsknings och utvecklingsbolag till en global aktör är en resa som man måste ha respekt för. Vi har sedan 2 veckor börjat att leverera ut produkter till våra distributörer som i sin tur har börjat med sin försäljning. Det innebär att båda våra kommunicerade distributörer Nowmed och Midas har börjat att sälja och leverera ut produkter. Vi ser ett stort intresse kring produkten och ser goda återköpsgrader.  

Vi har systematiskt jobbat med att identifiera och säkra försäljningskanaler och kan nu konstatera att vi redan har ett antal distributörsavtal runt om i världen och som ett exempel kan nämnas ett globalt avtal med en distributör till Cruising industrin. Det är värt att nämna att våra distributörer jobbar lika hårt som Aegirbio för att teckna nya återförsäljaravtal och NowMed har redan tecknat ett 20-tal nya återförsäljaravtal. Vidare har vi långt gångna samtal med ett antal olika kunder och kundgrupper allt från läkemedelsdistributörer, hälsovårdsmyndigheter och regeringar, retail-kedjor, apotekskedjor, nöjesfält och polisen för att nämna några. Listan kan göras lång men sammanfattningen är att de alla har fått göra testorder och nu följer vi upp för att förhandla avtal. För att sammanfatta försäljningen har vi ett stort intresse och vi leverera produkter sedan 2 veckor tillbaka och ser goda återköpsgrader och levererat ut allt vi fram till nu kunnat producera.  

Tittar vi på övriga aktiviteter så är vi i sluttampen med diskussioner med läkemedelsverket och dess motsvarighet i Tyskland för att få dispens för självtest och vi för positiva diskussioner med FDA för att slutföra registreringen i USA. Ett godkännande här bidrar självklart till att försäljningen kommer att öka signifikant.

Produktionen fortsätter att skalas upp och från början av juli kommer vi kunna leverera minst 1 miljon tester per månad. Det har tagit några veckor för oss att komma upp till denna kapacitet och fram tills nu har vi sålt allt som vi producerat.

Sammanfattningsvis ligger vi i för att utnyttja vår position och den möjlighet som finns på marknaden. Försäljningen följer plan och vi ser att våra kunder går från att testa produkten till återköp. Uppskalning av produktionen har varit en utmaning men nu är vi i gång. Vi har samlat styrkorna och med stort fokus ökat trycket på alla fronter för att säkra en framgångsrik lansering. Bolagets utveckling följer den trend som vi just nu ser och vi tror att 2021 kommer bli ett genombrottsår för självtester inom alla områden och att Aegirbio kommer att uppfylla sina högt ställa mål.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat.

För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se


 

Related links:
Release
Cision