Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Meddelande till AegirBios aktieägare

AegirBio har den senaste tiden fått ett mycket stort antal frågor från sina aktieägare. Bolaget har stor förståelse och respekt för att det finns frågor om hur bolaget arbetar vidare i detta skede.

För export utanför Sverige har Aegirbio tagit över samtliga befintliga order och arbetar med att verifiera dessa vad gäller ordervolymer, avrop och leveranstider genom direkt kontakt med distributörer i Thailand och omgivande länder. Bolaget kommer även att anlita en lokal konsult för att ytterligare övervaka intressena i Thailand och intill liggande marknader.

I och med uppgörelsen med NowMed arbetar AegirBio också med att succesivt ta över kontrollen av de löpande affärerna i Sverige och bygger nu upp en försäljnings- och supportorganisation i Sverige och Norden. Bolaget har för detta ändamål anställt en försäljningsansvarig för den nordiska marknaden och är nu inne i slutdialoger med två möjliga partners om lager och logistiklösningar. Tills dess att detta är löst är NowMed behjälpliga med att distribuera ut varor till våra svenska kunder för att undvika att de står utan produkter.

I nuläget har bolaget ingen ytterligare information att lämna utan återkommer till marknaden om och när ny information finns. För närvarande prioriterar AegirBio sin affärsutveckling, något vi hoppas ni har förståelse för.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2021 kl. 08:40 CEST.
 

Related links:
Release
Cision